KBS de Berkenhof
Onze Groepen

In schooljaar 2019-2020 werken we naast de voorschool, met vier combinatiegroepen, namelijk groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Graag stellen de groepen zich aan u voor, selecteer de link in het (dropdown-)menu.

Ook hebben we een intern begeleider (IB-er). Onze IB-er heeft een pedagogische master, is gedragsspecialist, vertrouwenspersoon en stagecoach. Eén van onze leerkrachten is ook gedragsspecialist.
Naast de interne zorg, de belangrijkste taak van onze IB-er, biedt zij ook ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.
Verder begeleidt onze externe Remedial Teacher (RT-er) een kind met een ondersteuningsarrangement. Andere kinderen met een ondersteuningsarrangement worden dit schooljaar begeleid door een externe partij AURIS.
 
We hebben dit jaar één derdejaarsstudent PABO, tevens onderwijsassistent, die ons team schoolbreed zal ondersteunen.
Groep ½ heeft een LIO(Leraar In Opleiding) stagiaire. En een team van studenten van AVANS zal een onderzoeksvraag van de school uitwerken onder coördinatie van de IB-er.
Zoeken