KBS de Berkenhof
Het Berkenblad
Via ons tweewekelijks nieuwsblad houden wij u op de hoogte van alle informatie betreffende onze school.
Het Berkenblad wordt u per mail toegestuurd door de leerkracht van uw kind. Bovendien kunt u Het Berkenblad altijd terugvinden op onze website!
Een aantal papieren exemplaren vindt u bij onze conciërge.

Groepsinformatie
De leerkracht van uw kind informeert u over zaken die de groep waarin uw kind zit aangaan. Dit kan mondeling zijn, via de mail of schriftelijk.

Website
Op de home-pagina van onze website vindt u in het kort informatie over hetgeen op dat moment belangrijk is. Zo ziet u bij opening van de website in één oogopslag het belangrijkste nieuws. 
Verder kunt u natuurlijk op de website alle informatie vinden over onze school.

Informatiekalender
Aan het einde van het schooljaar krijgt u de nieuwe informatiekalender voor het volgende schooljaar. Daarin treft u per maand alle informatie aan over vakanties, vergaderingen, studiedagen, rapporten, oudergesprekken etc. Ook staan daarin de algemene regels en afspraken vermeld, alsmede informatie over het team, de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en het Ouderpanel. 

Vragen
Mocht u vragen hebben, over wat dan ook, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij onze locatiedirecteur Nelly van Ginneken. 
Zoeken