KBS de Berkenhof
Alle leerlingen van groep 7 geslaagd voor hun theoretisch én praktisch verkeersexamen!
Op donderdag 2 juni heeft juf Monique, onze verkeerscoördinator, namens VVN de verkeersdiploma's aan de kinderen uitgereikt tijdens een gezellige bijeenkomst in de aula in aanwezigheid van de ouders en de andere leerlingen van onze school! Wij zijn allemaal heel trots dat de kinderen het zo goed gedaan hebben. Gefeliciteerd!

Veiligheid rondom onze school, één van onze speerpunten!
Graag willen wij de omgeving van onze school zo veilig mogelijk houden voor onze leerlingen. Iedereen kan hier zijn bijdrage aan leveren:
-kom zoveel mogelijk lopend naar school en loop daarbij op de stoep
-als je wat verder van school woont, mag je ook op de fiets komen; fiets op straat en loop met de fiets aan de hand op de stoep; zet je fiets netjes in het fietsenhok
-ouders, als u uw kind toch met de auto naar school brengt, let dan goed op alle lopende en fietsende kinderen; parkeer de auto op de daarvoor bestemde plaatsen
Met elkaar zorgen we zo voor een veilige schoolomgeving!
                                                                            
Verkeersweek
Drie keer per jaar besteden we met de hele school aandacht aan het verkeer. Dagelijks staat dan de Verkeersslang op het programma. Met het project De Verkeerslang stimuleren wij het gedrag van kinderen en ouders om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Dit is veiliger, gezonder en beter voor het milieu!


Verkeerseducatie op onze school
Als eerste school in Oosterhout verdienden wij 14 jaar geleden het Brabants Verkeersveiligheids Logo. Daarmee lieten en laten we zien dat wij verkeerseducatie in een hoog vaandel hebben staan. Wij werken voor dit vakgebied nauw samen met de gemeente Oosterhout, de politie en de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Inmiddels is ons BVL LABEL al drie keer verlengd en behaalden wij steeds de hoogst mogelijke score. 

Praktisch verkeersonderwijs is verankerd in ons onderwijs. De verkeerscommissie stelt jaarlijks een planning op, waarbij voor iedere groep praktische lessen zijn opgenomen. Denkt u hierbij aan oversteeklessen voor groep 3, motorische fietsvaardigheid voor groep 4, de school-thuisroute voor groep 5, gevaarlijke kruispunten voor groep 6, oefenen van het praktisch verkeersexamen voor groep 7 en Fietsvaardig voor groep 8. De Voorschool en groep 1/2 werken via het project Verkeer een aantal weken per jaar op hun eigen niveau aan alles rondom verkeer, waarbij ze ook op het schoolplein "oefenen". 

Verder worden de theoretische lessen aangeboden via de methode Klaar...over, werken de groepen 4 t/m 8 met de verkeerskranten van VVN, is er veel aandacht voor veiligheid in het verkeer tijdens bijvoorbeeld het lopen naar de sporthal of het fietsen naar een excursie en hebben wij duidelijke afspraken over het vervoer van onze leerlingen met de auto door hulpouders. 
Met additionele middelen als het digibord, verkeersbordspellen, video's, foto's van de route van het verkeersexamen en natuurlijk ons verkeersplein wordt er in alle groepen veel aandacht besteed aan verkeerseducatie. 
De mensen van de verkeerscommissie nemen deel aan de vergaderingen met de verkeersouders en gemeente Oosterhout en aan de vergaderingen met de BVL-scholen en begeleiders hiervan. Hierdoor zijn zij altijd goed geïnformeerd en zijn de lijntjes naar gemeente, politie en VVN kort.
   
Skateclinic ter gelegenheid van ons    Motorische fietsvaardigheid
10-jarig lustrum
Zoeken